Sunday, 26 May 2013

My favorite Ayam Serama boys!

My favorite Ayam Serama boys. Now they are only two months, but very active! Cockerels are already separated from their girlfriends - Ayam Serama Pullets.

All of them have very long legs and very nice necks.
They have already started receiving an extreme body shape!


Моите любими петлета малайска Серама. На клипа те са само на два месеца, но вече са много активни. Разделени са от ярките, защото станаха агресивни към тях. Всички имат много дълги крака и много добра шия. Започват да придобиват типичната им екстремна форма на тялото. След осмия си месец ще бъдат прекрасни "Айам" Серама. Айам (Ayam) е думата за кокошка на малайски език.