Sunday, 16 December 2012

Моят млад любимец Томи!

Серама все още няма стандарт за цвят и това води до голямо многообразие и често неповторимост в срещаните цветове. Аз имам редовно пъстри петлета в бяло и червено или бяло, червено и черно. Ето моят последен Любимец Томи. На най-долните снимки е със приятелчета на неговата възраст - още от малък беше ясно, че ще стане прекрасно петле. Той всъщност още не е завършил развитието си и ще се промени със пълното си съзряване.

Томи (my favourite Serama Tommy, gb, de, Tomi, be, nl)
The prettiest rooster, smallest  hen, most magnificent cock, cockerel, the best mom, the gentle chicken in the world!


най-красивата кокошка, най-дребната кокошка, носачки, кокошки за яйца, клетки за кокошки, храна за кокошки
продавам Серама, серама за продажба, не продавам яйца от серама, хранилки, поилки, фураж за кокошкиserama, bred, breeder, breed, chick, rooster, chicken, cock, cockerel, hen, hens, pullet, ayam serama, malay serama, extreme serama