Saturday, 2 February 2013

Ловеца и Серамките!

Нашата котка - ловец и семейството Серама са добри приятели! 
Често си играят заедно!